Pučka pouka o koleri i o mjerama proti ovoj bolesti / sastavljeno po naredbi Ć. k. ministarstva unutarnjih posala.
Pučka pouka o koleri i o mjerama proti ovoj bolesti  / sastavljeno po naredbi Ć. k. ministarstva unutarnjih posala.