Naše žene / napisao G. Baričin.
Naše žene  / napisao G. Baričin.