Anatomija / Krešimir Rotim i suradnici ; ilustracije izradili Matej Pašalić, Alma Jović Šimunec
Anatomija  / Krešimir Rotim i suradnici ; ilustracije izradili Matej Pašalić, Alma Jović Šimunec