Prikazano 1-100 od 3946 zapisa
Faseta
Misal po zakonu rimskoga dvora = [Missale Romanum glagolitice]
Misal po zakonu rimskoga dvora = [Missale Romanum glagolitice]
1
Dom za starije osobe Medveščak, Martićeva ulica 7, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica : konzervatorski elaborat / Lana Lovrenčić
Dom za starije osobe Medveščak, Martićeva ulica 7, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica : konzervatorski elaborat / Lana Lovrenčić
2
O uporabi dropa i drugih viniskih zaostataka / napisao P. L. Biankini
O uporabi dropa i drugih viniskih zaostataka / napisao P. L. Biankini
3
Izabrane basne : sa slikama / prir. Smiljan
Izabrane basne : sa slikama / prir. Smiljan
4
Sanjarica ili sbirka tumačenja sanjah : sastavljena na temelju misirske sanjarice i popunjena po narodnom tumačenju u stihovima i u prozi : Sa dodatkom tumačenja o uplivu planetah na život čovjeka i sa označenjem sretnih i nesretnih dana u cieloj godini.
Sanjarica ili sbirka tumačenja sanjah : sastavljena na temelju misirske sanjarice i popunjena po narodnom tumačenju u stihovima i u prozi : Sa dodatkom tumačenja o uplivu planetah na život čovjeka i sa označenjem sretnih i nesretnih dana u cieloj godini.
5
Zagrebačke sanje / napisao Mornar
Zagrebačke sanje / napisao Mornar
6
Tko su bili starosjedioci Boke kotorske : pismo prijatelju u Americi / [potpisano: S. [i. e. Srećko Vulović]]
Tko su bili starosjedioci Boke kotorske : pismo prijatelju u Americi / [potpisano: S. [i. e. Srećko Vulović]]
7
Ovako treba da živite : naputci i savjeti zdravim i bolestnim za jednostavno razborito življenje te prirodno liečenje / od Sebastijana Kneipp-a ; prevod s njemačkoga po 10. izdanju
Ovako treba da živite : naputci i savjeti zdravim i bolestnim za jednostavno razborito življenje te prirodno liečenje / od Sebastijana Kneipp-a ; prevod s njemačkoga po 10. izdanju
8
Porin / od Lisinskog ; rěči od Demetra
Porin / od Lisinskog ; rěči od Demetra
9
Topografično-poviestne crte slob. i kr. grada Križevca / sastavio Kvirin Vidačić
Topografično-poviestne crte slob. i kr. grada Križevca / sastavio Kvirin Vidačić
10
Naučni put po vatrogasnom svietu / napisao Mirko Kolarić
Naučni put po vatrogasnom svietu / napisao Mirko Kolarić
11
Vladarska proglasna dozvolnica / napisao Gjuro Stj. Deželić
Vladarska proglasna dozvolnica / napisao Gjuro Stj. Deželić
12
Statut grada Zemuna o uredjenju gradske uprave. = Статут града Земуна о уређењу градске управе.
Statut grada Zemuna o uredjenju gradske uprave. = Статут града Земуна о уређењу градске управе.
13
Šumski zakon od 3. prosinca 1852. uveden i stavljen u život u Dalmacii sa cesarskom poveljom od 27. ožujka 1858. = Legge forestale del 3. dicemrre 1852. introdotta e posta in vigore nella Dalmazia colla patente imperiale 27. marzo 1858.
Šumski zakon od 3. prosinca 1852. uveden i stavljen u život u Dalmacii sa cesarskom poveljom od 27. ožujka 1858. = Legge forestale del 3. dicemrre 1852. introdotta e posta in vigore nella Dalmazia colla patente imperiale 27. marzo 1858.
14
Uputa za istraživanje i ocjenu vina / obradio prema ustanovama za provedbu z. čl. XXIII.: 1893., kojim se zabranjuje praviti i u promet stavljati umjetna vina S. Bošnjaković
Uputa za istraživanje i ocjenu vina / obradio prema ustanovama za provedbu z. čl. XXIII.: 1893., kojim se zabranjuje praviti i u promet stavljati umjetna vina S. Bošnjaković
15
Vojevanje Ljudevita I. u Dalmaciji sa Hrvatskimi velmožami i sa mletčani od početka njegova vladanja pa do osamgodišnjega primirja sa mletčani (1342-1348.) : povjestna razprava odobrena od povjerenika strogih izpita Fakulteta mudroslovnoga / napisao Dane Gruber.
Vojevanje Ljudevita I. u Dalmaciji sa Hrvatskimi velmožami i sa mletčani od početka njegova vladanja pa do osamgodišnjega primirja sa mletčani (1342-1348.) : povjestna razprava odobrena od povjerenika strogih izpita Fakulteta mudroslovnoga / napisao Dane Gruber.
16
Naredba od 24. kolovoza 1875. broj 2949., kojom se izdaju naukovne osnove za obće pučke i gradjanske škole u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji : proglašena u komadu XXVII.
Naredba od 24. kolovoza 1875. broj 2949., kojom se izdaju naukovne osnove za obće pučke i gradjanske škole u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji : proglašena u komadu XXVII. "Sbornika zakonah i naredabah valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju" pod broj 64., izdana i razposlana dne 18. rujna 1875.
17
Nauk o trgovini / Napisao Oton Bosnjak [!]
Nauk o trgovini / Napisao Oton Bosnjak [!]
18
Štatut slobodnoga i kralj. grada Koprivnice ob uredjenju gradske uprave.
Štatut slobodnoga i kralj. grada Koprivnice ob uredjenju gradske uprave.
19
Imenik morskih ljušturnjaka okoline zadarske F. Danila i G. B. Sandri-a : sa uvodom od S. Brusine = Elenco dei molluschi lamellibranchiati dei dintorni di Zara del dr. F. Danilo e G. B. Sandri : con introduzione di S. Brusina.
Imenik morskih ljušturnjaka okoline zadarske F. Danila i G. B. Sandri-a : sa uvodom od S. Brusine = Elenco dei molluschi lamellibranchiati dei dintorni di Zara del dr. F. Danilo e G. B. Sandri : con introduzione di S. Brusina.
20
K ornitologiji Kotora i Crne Gore / napisao S. Brusina.
K ornitologiji Kotora i Crne Gore / napisao S. Brusina.
21
Lječilište Topusko u Hrvatskoj : tople i blatne kupelji od 50°-58° celsija : (Hrvatski Gastein).
Lječilište Topusko u Hrvatskoj : tople i blatne kupelji od 50°-58° celsija : (Hrvatski Gastein).
22
Nešto gradje staroj hrvatskoj književno-kulturnoj povjesti / sakupio i izdao Mirko Breyer
Nešto gradje staroj hrvatskoj književno-kulturnoj povjesti / sakupio i izdao Mirko Breyer
23
Listovi iz Afrike : od Dragutina Lermana, Požežanina, člana Stanlyjeve Kongo ekspedicije / priobćio Jul. Kempf.
Listovi iz Afrike : od Dragutina Lermana, Požežanina, člana Stanlyjeve Kongo ekspedicije / priobćio Jul. Kempf.
24
Kraljević Rudolf / napisao S. Brusina.
Kraljević Rudolf / napisao S. Brusina.
25
Bečki zavodi za slijepce i naše potrebe / napisao Vinko Bek
Bečki zavodi za slijepce i naše potrebe / napisao Vinko Bek
26
Svilogojstvo Hrvatske i Slavonije god. 1891.
Svilogojstvo Hrvatske i Slavonije god. 1891.
27
Kako se njeguju i uzdržavaju zubi i usta / napisao G. Bauer.
Kako se njeguju i uzdržavaju zubi i usta / napisao G. Bauer.
28
Medjunarodna kriminalistička udruga / čitao u skupštini pravničkoga družtva 26. studenoga 1892. Josip Šilović
Medjunarodna kriminalistička udruga / čitao u skupštini pravničkoga družtva 26. studenoga 1892. Josip Šilović
29
Stjepan Schulzer Müggenburžki : biografičke crtice / složio S. Brusina.
Stjepan Schulzer Müggenburžki : biografičke crtice / složio S. Brusina.
30
Crtice iz hrvatskoga života / napisao Josip Draženović
Crtice iz hrvatskoga života / napisao Josip Draženović
31
Zbirka životopisah slavnih jugoslovjenskih muževah.
Zbirka životopisah slavnih jugoslovjenskih muževah.
32
Franc Prešíren : sa Prešírenovom slikom / napisao Fr. J. Celestin
Franc Prešíren : sa Prešírenovom slikom / napisao Fr. J. Celestin
33
Ilustrovani ABC / napisala Antonija Cvijić
Ilustrovani ABC / napisala Antonija Cvijić
34
Put preko Špicberga do vječnoga leda / napisao Josip Antolković-Kalinski
Put preko Špicberga do vječnoga leda / napisao Josip Antolković-Kalinski
35
Zapovjed brodovnih obava u hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku / od Bože Babića
Zapovjed brodovnih obava u hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku / od Bože Babića
36
Burzanci : roman iz života hrvatskoga / napisao Gj. Stj. Deželić
Burzanci : roman iz života hrvatskoga / napisao Gj. Stj. Deželić
37
Tajne grada Pariza : kriminalni roman iz parižkoga života : Vol. 1 / francuski napisao Eugène Sue ; hrvatski priredio Evgenij Kumičić
Tajne grada Pariza : kriminalni roman iz parižkoga života : Vol. 1 / francuski napisao Eugène Sue ; hrvatski priredio Evgenij Kumičić
38
Obitelj kapetana Opovića : pripoviest. / napisao Juraj Carić
Obitelj kapetana Opovića : pripoviest. / napisao Juraj Carić
39
Šestdeset učenjah iz primaljstva za primalje : dilo s'jednim malim Ričnikom likarskoga nazivlja i narodnih ričih, uz prevod na jeziku italijanskom i nimačkom, i sa 37 slikah umetnutih radi boljeg izjasnenja / napisao Ante Kuzmanić
Šestdeset učenjah iz primaljstva za primalje : dilo s'jednim malim Ričnikom likarskoga nazivlja i narodnih ričih, uz prevod na jeziku italijanskom i nimačkom, i sa 37 slikah umetnutih radi boljeg izjasnenja / napisao Ante Kuzmanić
40
Hrvatska čitaonica na Trsatu : spomen-spis u slavu desetgodišnjice i podignuća novoga joj čitaoničkoga doma / priredio Cvjetko Gruber.
Hrvatska čitaonica na Trsatu : spomen-spis u slavu desetgodišnjice i podignuća novoga joj čitaoničkoga doma / priredio Cvjetko Gruber.
41
Djeco, branite naše korisne ptice od gladi i mraza! : sa 14 slika umjetnih gnijezda i hranilica / uredio Dragutin O. Čech.
Djeco, branite naše korisne ptice od gladi i mraza! : sa 14 slika umjetnih gnijezda i hranilica / uredio Dragutin O. Čech.
42
Svakom svoje / napisao J. D. Božić.
Svakom svoje / napisao J. D. Božić.
43
Lječilište Topusko u Hrvatskoj : tople i blatne kupelji od 50°-58° celsija : (Hrvatski Gastein).
Lječilište Topusko u Hrvatskoj : tople i blatne kupelji od 50°-58° celsija : (Hrvatski Gastein).
44
Nauka o podkivanju konjah / sastavio Josip Černy
Nauka o podkivanju konjah / sastavio Josip Černy
45
Štatut grada Broda.
Štatut grada Broda.
46
Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku poviest srednjega vieka / izpituje Franjo Rački.
Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku poviest srednjega vieka / izpituje Franjo Rački.
47
Školstvo u Hrvatskoj i Slavoniji od njegova početka do konca god. 1895. uz prijegled humanitarnih i kulturnih zavoda / : sastavljeno po službenim podacima prigodom milenijske izložbe u Budimpešti godine 1896.
Školstvo u Hrvatskoj i Slavoniji od njegova početka do konca god. 1895. uz prijegled humanitarnih i kulturnih zavoda / : sastavljeno po službenim podacima prigodom milenijske izložbe u Budimpešti godine 1896.
48
Uredovna sbirka zakona i naredaba odnosećih se na porez od pića vina kriepostna za Hrvatsku i Slavoniju.
Uredovna sbirka zakona i naredaba odnosećih se na porez od pića vina kriepostna za Hrvatsku i Slavoniju.
49
Katalog učiteljske knjižnice Kr. realne gimnazije u Senju / sastavili Branimir Vizner i Milan Krasović.
Katalog učiteljske knjižnice Kr. realne gimnazije u Senju / sastavili Branimir Vizner i Milan Krasović.
50
Ustanove glede posudjivanja knjigah iz Kr. sveučilištne biblioteke u Zagrebu.
Ustanove glede posudjivanja knjigah iz Kr. sveučilištne biblioteke u Zagrebu.
51
O uređenju učeničkih knjižnica.
O uređenju učeničkih knjižnica.
52
Spomenica dvadesetpetgodišnjice Hrvatske čitaonice u Kastvu : (Prve hrvatske čitaonice u Istri) / sastavio Vinko Rubeša.
Spomenica dvadesetpetgodišnjice Hrvatske čitaonice u Kastvu : (Prve hrvatske čitaonice u Istri) / sastavio Vinko Rubeša.
53
Misli o umjetnom svjetskom jeziku / napisao T. Maretić.
Misli o umjetnom svjetskom jeziku / napisao T. Maretić.
54
Slavonija od X do XIII stoljeća : razpravica / ...povodom spisa
Slavonija od X do XIII stoljeća : razpravica / ...povodom spisa "Die Entstehung Croatiens" od F. Pesty-a napisao V. Klaić.
55
Stanbene prilike u naših gradovih / napisao Fran Vrbanić.
Stanbene prilike u naših gradovih / napisao Fran Vrbanić.
56
Pravila Hrvatskog pčelarskog družtva u Zagrebu.
Pravila Hrvatskog pčelarskog družtva u Zagrebu.
57
Pravila Čitaonice zagrebačke.
Pravila Čitaonice zagrebačke.
58
Nješto o koleri / piše Ante Schwarz.
Nješto o koleri / piše Ante Schwarz.
59
O hercegu Andriji : (1197-1204.) / napisao Vjekoslav Klaić
O hercegu Andriji : (1197-1204.) / napisao Vjekoslav Klaić
60
Prva rimokat. hrvatska crkva sv. Nikole u Allegheny, Pa., u Americi / napisao Božić Josip-Dobroslav
Prva rimokat. hrvatska crkva sv. Nikole u Allegheny, Pa., u Americi / napisao Božić Josip-Dobroslav
61
Pastirski list prigodom proglašenja jubilaeuma god. 1852. po biskupii razaslan po Josipu Jurju bosansko-djakovačkom i srĕmskom, kano takodjer Namĕstniku Apoštolskom biskupie Bĕogradsko-Smederevačke / [Josip Juraj]
Pastirski list prigodom proglašenja jubilaeuma god. 1852. po biskupii razaslan po Josipu Jurju bosansko-djakovačkom i srĕmskom, kano takodjer Namĕstniku Apoštolskom biskupie Bĕogradsko-Smederevačke / [Josip Juraj]
62
Izabrane Andersenove priče.
Izabrane Andersenove priče.
63
Naredba Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovje i nastavu od 15. ožujka 1876. br. 541., kojom se propisuju pravila za biblioteku kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu : proglašena u komadu XII.
Naredba Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovje i nastavu od 15. ožujka 1876. br. 541., kojom se propisuju pravila za biblioteku kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu : proglašena u komadu XII. "Sbornika zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju" od god. 1876. pod broj 35. izdanu i razposlanu dne 18. travnja 1876.
64
Prve dužnosti majke i prva njega djeteta : poučna knjiga za mlade žene i majke / od F. A. von Ammona ; pohrvatio sa dozvolom vlastnika J. Draženović
Prve dužnosti majke i prva njega djeteta : poučna knjiga za mlade žene i majke / od F. A. von Ammona ; pohrvatio sa dozvolom vlastnika J. Draženović
65
[Povjest hrvatskoga naroda].
[Povjest hrvatskoga naroda].
66
Gramatika magjarskoga jezika / napisao Ivan Bojničić
Gramatika magjarskoga jezika / napisao Ivan Bojničić
67
Hrvatska stenografija : (sustav Gabelsbergerov) / priredio Franjo Magdić.
Hrvatska stenografija : (sustav Gabelsbergerov) / priredio Franjo Magdić.
68
Planet Mart i Schiaparellijevi obreti na njem : (sa II. i III. tab.) / napisao Oton Kučera.
Planet Mart i Schiaparellijevi obreti na njem : (sa II. i III. tab.) / napisao Oton Kučera.
69
Misal po zakonu rimskoga dvora = [Missale Romanum glagolitice]
Misal po zakonu rimskoga dvora = [Missale Romanum glagolitice]
70
Misal po zakonu rimskoga dvora = [Missale Romanum glagolitice]
Misal po zakonu rimskoga dvora = [Missale Romanum glagolitice]
71
Nova zagrebačka kuharica : praktični naputak za kuhanje, pečenje i ukuhavanje : podpuna sbirka najboljih propisa za domaćice i kuharice po Katarini Prato, Saint-Hylaire i drugima i s obzirom na narodna jela : sa 170 slika / sastavila Marija Kumičić
Nova zagrebačka kuharica : praktični naputak za kuhanje, pečenje i ukuhavanje : podpuna sbirka najboljih propisa za domaćice i kuharice po Katarini Prato, Saint-Hylaire i drugima i s obzirom na narodna jela : sa 170 slika / sastavila Marija Kumičić
72
Ni s kućom ni bez kuće : nakladnička djelatnost Hrvata u Novome Zelandu / Ivana Hebrang Grgić, Ana Barbarić ; [izrada kazala Monika Batur]
Ni s kućom ni bez kuće : nakladnička djelatnost Hrvata u Novome Zelandu / Ivana Hebrang Grgić, Ana Barbarić ; [izrada kazala Monika Batur]
80
Pripovijesti / Janko Leskovar
Pripovijesti / Janko Leskovar
84
86
Mali od foguna / Viktor Car Emin
Mali od foguna / Viktor Car Emin
87
Moje životno vrludanje / Frane (Stipan) Šešelja
Moje životno vrludanje / Frane (Stipan) Šešelja
88
My Baba's and Dida's Journey : Dalmatia to New Zealand / by Marko Garlick
My Baba's and Dida's Journey : Dalmatia to New Zealand / by Marko Garlick
89
Kompendij ortopedije / Marko Pećina, Miljenko Franić i suradnici
Kompendij ortopedije / Marko Pećina, Miljenko Franić i suradnici
90
Anatomija / Krešimir Rotim i suradnici ; ilustracije izradili Matej Pašalić, Alma Jović Šimunec
Anatomija / Krešimir Rotim i suradnici ; ilustracije izradili Matej Pašalić, Alma Jović Šimunec
91
Fizioterapijska procjena / Irena Klaić, Lukrecija Jakuš
Fizioterapijska procjena / Irena Klaić, Lukrecija Jakuš
92
Kirurgija / Danko Velimir Vrdoljak, Krešimir Rotim, Bojan Biočina
Kirurgija / Danko Velimir Vrdoljak, Krešimir Rotim, Bojan Biočina
93
Novi naručitelji u Hrvatskoj : model demokratizacije umjetničke produkcije u javnom prostoru i prostoru zajednice i njegov potencijal u Hrvatskoj / autorica koncepcije i urednica Kristina Leko ; tekstovi Hana Katanić, Kristina Leko, Maša Štrbac
Novi naručitelji u Hrvatskoj : model demokratizacije umjetničke produkcije u javnom prostoru i prostoru zajednice i njegov potencijal u Hrvatskoj / autorica koncepcije i urednica Kristina Leko ; tekstovi Hana Katanić, Kristina Leko, Maša Štrbac
94
Pravila Družtva narodne čitaonice u Karlovcu.
Pravila Družtva narodne čitaonice u Karlovcu.
95
Naše žene / napisao G. Baričin.
Naše žene / napisao G. Baričin.
96
U ženskom družtvu : slike i crtice iz života / napisao Fr. Selak.
U ženskom družtvu : slike i crtice iz života / napisao Fr. Selak.
97
Pravila družtva Narodne čitaonice riečke.
Pravila družtva Narodne čitaonice riečke.
98
Pučka pouka o koleri i o mjerama proti ovoj bolesti / sastavljeno po naredbi Ć. k. ministarstva unutarnjih posala.
Pučka pouka o koleri i o mjerama proti ovoj bolesti / sastavljeno po naredbi Ć. k. ministarstva unutarnjih posala.
99
Morski psi Sredozemnoga i Crljenoga mora / sakupio S. Brusina.
Morski psi Sredozemnoga i Crljenoga mora / sakupio S. Brusina.
100