Naručivanje preslika

Digitalne preslike visoke kvalitete građe iz fonda Zbirke muzikalija i audiomaterijala naručuju se putem obrasca, sukladno cjeniku usluga:

Obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka muzikalija i audiomaterijala

Kontakt

muzicka@nsk.hr

digitalna@nsk.hr