100 pĕsamah : za porabu školsku, cerkvenu i domaću / sastavi A. V. Truhelka.
100 pĕsamah  : za porabu školsku, cerkvenu i domaću / sastavi A. V. Truhelka.