Kitice cèrkvenih pèsamah s napêvi / za razne prigode sastavio Pavao Stoos.
Kitice cèrkvenih pèsamah s napêvi    / za razne prigode sastavio Pavao Stoos.