Nova pjesmarica : zbirka crkvenih pjesama : Korizmene, uskrsne, Spasovo, prosni dani, Svetom Duhu.