Car Dušan /uglazbio za bas-grlo uz pratnju glasovira ... Vatroslav Lisinski ; spjevao P. Preradović.
Car Dušan /uglazbio za bas-grlo uz pratnju glasovira ... Vatroslav Lisinski ; spjevao P. Preradović.