Pjesmarica : za pučke škole u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.
Pjesmarica : za pučke škole u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.