Hrvatska četvorka : po melodijama Lisinskove opere "Ljubav i zloba" / uglazbio Fr. Š. [Franjo Šandor] Kuhač.
Hrvatska četvorka : po melodijama Lisinskove opere "Ljubav i zloba" / uglazbio Fr. Š. [Franjo Šandor] Kuhač.