Na diku Marie : pjesma za dva glasa / stavljena po Ferdi Livadiću Samoborskom
Na diku Marie  : pjesma za dva glasa / stavljena po Ferdi Livadiću Samoborskom