Vrbniče nad morem. Vozila se po moru galija. Popuhnul je : za glasovir dvoručno sa podloženim tekstom.
Vrbniče nad morem. Vozila se po moru galija. Popuhnul je  : za glasovir dvoručno sa podloženim tekstom.