U boj : za glasovir dvoručno sa podloženim tekstom / Ivan pl. Zajc
U boj  : za glasovir dvoručno sa podloženim tekstom / Ivan pl. Zajc