Lastavicam : za glasovir dvoručno sa podloženim tekstom / Ivan pl. Zajc
Lastavicam  : za glasovir dvoručno sa podloženim tekstom / Ivan pl. Zajc