Naručivanje preslika

Digitalne preslike visoke kvalitete građe iz fonda Grafičke zbirke naručuju se putem obrasca, sukladno cjeniku usluga:

Obrazac za digitalizaciju građe – Grafička zbirka

Posudba građe za izložbe provodi se prema Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Kontakt

grafzbirka@nsk.hr

digitalna@nsk.hr