31.X Svjetski dan štednje : 1924-1984 / [dizajn Boris] Bućan.
31.X Svjetski dan štednje : 1924-1984 / [dizajn Boris] Bućan.