Bućan : Nedjelja na selu : Galerija Karas HDLU, Zagreb, 18.03.1987.-3.04.1987. / [dizajn Boris Bućan].
Bućan : Nedjelja na selu : Galerija Karas HDLU, Zagreb, 18.03.1987.-3.04.1987. / [dizajn Boris Bućan].