[Dani Zagreba u Šangaju] / dizajn [Boris] Bućan.
[Dani Zagreba u Šangaju]   / dizajn [Boris] Bućan.