Glazbeni doživljaji : Simfonijski orkestar i mješoviti zbor muzičke akademije sveučilišta u Zagrebu : Koncertna dvorana "Vatroslav Lisinski" / [dizajn Boris] Bućan.
Glazbeni doživljaji : Simfonijski orkestar i mješoviti zbor muzičke akademije sveučilišta u Zagrebu : Koncertna dvorana "Vatroslav Lisinski" / [dizajn Boris] Bućan.