[Adam i Eva oplakuju Abela] / [Johann] Sadeler ; [prema crtežu Michaela de Coxiea].
[Adam i Eva oplakuju Abela]   / [Johann] Sadeler ; [prema crtežu Michaela de Coxiea].