Zara / J. [James] Sands ; [prema crtežu Thomasa Endera].
Zara   / J. [James] Sands ; [prema crtežu Thomasa Endera].