[Andrija Maurović. Table crteža za strip "Ahuramazda na Nilu"].
[Andrija Maurović. Table crteža za strip "Ahuramazda na Nilu"].