[Andrija Maurović. Table crteža za strip "Tomislav"].
[Andrija Maurović. Table crteža za strip "Tomislav"].