Anastas Jovanović : slikar i litograf / [Anastas Jovanović].
Anastas Jovanović : slikar i litograf / [Anastas Jovanović].