Hrvatsko pjevačko društvo Kolo : 75 godišnjica, I. jubilarni uvodni koncerat Anton Bruckner / [Vladimir Kirin].
Hrvatsko pjevačko društvo Kolo   : 75 godišnjica, I. jubilarni uvodni koncerat Anton Bruckner  / [Vladimir Kirin].