[Žena s granjem] / Ivan Lacković Croata.
[Žena s granjem] / Ivan Lacković Croata.