Nikolaj Vasiljević Gogolj: Ženidba / design B.[Boris] Dogan
Nikolaj Vasiljević Gogolj: Ženidba  / design B.[Boris] Dogan