TEMATSKI PORTAL DIGITALNA KARTOGRAFSKA GRAĐA

Na portalu Digitalna kartografska građa predstavljamo digitalnu kartografsku građu iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te korisnike upućujemo na ostale zbirke digitalizirane kartografske građe u hrvatskim knjižnicama.

Portal sadrži digitalizirane karte, planove, nacrte i atlase izrađene u sklopu redovnog programa digitalizacije građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i projekata digitalizacije. Građa dostupna na portalu u najvećoj je mjeri građa Zbirke zemljovida i atlasa NSK, a kartografsku građu u manjoj mjeri nalazimo i u sklopu građe iz ostalih zbirki NSK, najčešće kao zemljovide u knjigama.

Digitalizacija kartografske građe u hrvatskim knjižnicama započela je 2001. godine u Pilot-projektu digitalizacije građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a nastavljena je 2004. godine u sklopu redovnog programa digitalizacije. Godine 2023. bilježimo još jedan iskorak u digitalizaciji starih zemljopisnih karata - početak georeferenciranja karata Zbirka zemljovida i atlasa NSK u sklopu projekta e-Kultura Ministarstva kulture i medija i partnera (2019.-2023.) .

Izborom najvrjednije građe za digitalizaciju, digitalizacijom te dostavom metapodataka u međunarodne sustave (Europeana) promoviramo hrvatsku kartografsku baštinu u digitalnom okruženju.