Kozenov geografijski atlas : za srednje škole / sa hrvatskim naukovnim jezikom priredio Augustin Dobrilović
Kozenov geografijski atlas  : za srednje škole / sa hrvatskim naukovnim jezikom priredio Augustin Dobrilović