beta

RAZVOJ, ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE

Centar za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice

Od 2015. u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo djeluje Centar za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice koji koordinira razvoj sustava za upravljanje digitalnom građom, provedbu projekata digitalizacije, nadzor kvalitete digitalnih objekata i metapodataka te potiče razvoj digitalnih knjižnica i novih digitalnih proizvoda.

Razvoj sustava digitalne knjižnice

Razvoj sustava provodi se od 2004. godine uz pomoć vanjskih suradnika (Srce, Conscius, ArhivPro) kroz redovni program rada i projekte. Rezultat su sustavi i portali prilagođeni upravljaju i korištenju pojedinih vrsta građe (HAW, DNC, Digitalne zbirke NSK, Nacionalni repozitoriji ocjenskih radova DR i ZIR). Sljedeći je korak objedinjavanje podataka u sklopu uspostave Hrvatske digitalne knjižnice.

Projekti digitalizacije građe

U razdoblju od 2009. do 2019. provedeno je više od 40 samostalnih i suradničkih projekata digitalizacije građe s ciljem povećanja količine digitalizirane građe, razvoja procesa digitalizacije, razvoja sustava digitalne knjižnice, ujednačavanja metapodatkovnih profila, uvođenja trajnih identifikatora, dostave metapodataka Europeani i dr.

Virtualne izložbe NSK

Virtualne izložbe razvijaju se od 2012. godine primjenom WordPress-a te drugih alata i dodataka kojima se okuplja i predstavlja određena digitalna zbirka. Do sada je izrađeno 13 izložbi te proveden projekt Kreativna nadgradnja digitalnog sadržaja : izgradnja mreže virtualnih izložbi.

Mobilne aplikacije

Mobilne aplikacije kao digitalni kulturni i turistički proizvodi razvijaju se od 2017. godine. Do sada su, u sklopu tri projekta, razvijene dvije aplikacije: Pozdrav iz Zagreba i Pozdrav s Krke (Google Play i App Store). Aplikacija Pozdrav iz Zagreba, prva mobilna aplikacija u hrvatskim knjižnicama, osvojila je i dvije značajne nagrade - BibLibre IFLA-e za marketing u knjižnicama i zlatnu medalju za inovativnost (ARCA 2018.). Surađivalo se i na izradi prototipa aplikacije SMART Library NSK u kojoj će biti dostupna i građa digitalnih zbirki. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu nagrađena je donacijom za projekt Smart Library – prototip primjene IoT tehnologije u knjižnici u sklopu natječaja Hrvatskog Telekoma Generacija Next.

Digitalni laboratorij

Od 2019. aktivnosti razvoja provode se i u sklopu Digitalnog laboratorija kao interdisciplinarnog oblika rada nekoliko odjela NSK. Laboratorij za razvoj Digitalnih zbirki NSK predstavlja mjesto inovacija u primjeni digitalnih tehnologija u kreativnoj nadgradnji digitalnih sadržaja, pripremi skupa podataka (data sets) za ponovno korištenje i izrade prototipova aplikacija.