beta
OsobaPreradović, Petar(19. 3. 1818.–18. 8. 1872.), književnik
Godina rođenja19. 3. 1818.
Mjesto rođenjaGrabrovnica
Godina smrti18. 8. 1872.
Varijanta imenaPreradović, Peter
ZanimanjeHrvatski književnik, prevoditelj. Rođen 19. 3. 1818. u Grabrovnica kraj Pitomače, umro 18. 8. 1872. u Fahrafeld kraj Beča.
  
Koncept Osobe
rrep

≈ 42  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
577288 | Zborovi bez pratnje / Ivan Zajc.
578374 | Neuvelo cvieće : izabrane popievke slavnoga hrvatskoga glasbotvorca Vatroslava Lisinskoga : dvanaest ovećih popievaka za jedno grlo uz glasovir / Vatroslav Lisinski.
577371 | Kolo : sbirka izabranih hrvatsko-slovenskih mužkih zborova / uredio Nikola Faller.
590521 | Bože živi : 10 varijanti nepoznatih autora.
577361 | Zborovi / Ivan Zajc.
585419 | Hrvatska pjesmarica : rodoljubne, narodne, umjetničke i društvene popijevke s notama za jedan glas / Božidar Širola.
15709 | Lira : pjesmarica s kajdama : za mušku i žensku školsku mladež / izdao Ljudevit Varjačić.
580765 | Predivo je prela ; Tuga / : Vatroslav Lisinski. Požuda domovine / Ferdo Livadić
590169 | Tužna ljuba, [ili], Zašto plačeš djevojčice : dvopjev za sopran i bariton uz glasovirsku pratnju / skladao Franjo Š. Kuhač ; riječi Petra Preradovića ; crtao i prepisao Đ. H. Nazor.
590190 | Putnik, [ili], Bože mili, kud sam zašo? : melodram deklamacija uz glasovirsku pratnju s naputkom : djelo 52 / skladao Franjo Š. Kuhač ; riječi Petra Preradovića ; crtnja i prepis Đure H. Nazora.
rreprreprreprreprreprreprrep
604167 | Gedichte / [Petar Preradović].
11187 | Putnik ; Dalmatin / od Petra Preradovića ; [izvodi] Juraj Dević, čolan [!] hrv. [hrvatskog] zem. [zemaljskog] kazališta.
10736 | Pervenci : različne piesme / od P. Preradovića.
604219 | Pjesma svietlom banu baronu Josipu Jelačiću Bužimskom itd. itd. i njegovoj supruzi svietloj banici Sofiji / od P. Preradovića.
604045 | Pjesme / [Petar Preradović].
16704 | Hrvatska pjesmarica : sbirka popjevaka za skupno pjevanje / Vjekoslav Klaić.
16127 | Milovanka : sbirka popievaka za mladež obojega spola.
rreprrep
21946 | Hrvatski besmrtnici : 910-1508-1938.
10547 | Petar Preradović : studija / Branko Drechsler.