beta
OsobaKuhač, Franjo Ksaver(20.11.1834.–18.4.1911.)
Godina rođenja20.11.1834.
Mjesto rođenjaOsijek
Godina smrti18.4.1911.
Mjesto smrtiZagreb
Varijanta imenaKuhač, Franjo ŠaverijKuhač, Franjo ŽaverKuhač, Fr. Š.Koch, Franjo ŽaverKoch, Franjo ŠaverijKoch, Franjo Šandor
ZanimanjeHrvatski etnomuzikolog, glazbeni povjesničar i skladatelj
  
Koncept Osobe
rrep

≈ 123  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10690 | Čeznutje : prevod njemačke pjesme " Die Sensucht" / od Padovca ; [prijepis] Fr. Š. [Franjo Šaver] Kuhač.
13248 | Leichte Musikstücke : für die Guitare : für die ersten Anfänger / componirt von Joh. Padovec.
11462 | Predivo je prela : romanca / sastavio Ferdo Livadić. Predivo je prela : za mužki četveropjev / sastavio Vatr. [Vatroslav] Lisinski.
11005 | Erstes Abendlied : für eine Singstimme mit Begleitung der Guitarre / in Musik gesetzt von Johann Padovetz.
11432 | Pijmo braćo, radujmo se : napitnica / uglazbao Ferdo Livadić.
10688 | Proljetna pesma : za jedan uz glasovir / u muziku stavljena od Ivana Padovca.
11463 | Sila neviernosti / sastavio Ferdo Livadić ; beseda od I. Kukuljevića.
10995 | Poputnica ilirska : [za kitaru] / [udesio Ivan Padovec].
11470 | Uzdisaj : romanca / pesma od Antuna [sic] Kukulievića u glasbu stavljena po Ferdi Livadiću Samoborskom.
11493 | Predivo je prela : romanca ; Molitva / [Ferdo Livadić].
rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
16130 | Pjevanka : za djecu pučkih škola / sastavio Vilko Novak.
15709 | Lira : pjesmarica s kajdama : za mušku i žensku školsku mladež / izdao Ljudevit Varjačić.
16127 | Milovanka : sbirka popievaka za mladež obojega spola.
559809 | Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo : s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr.[Franjo] Š.[Šaverij] Kuhač.
578372 | Predivo je prela : djelo 16 : br. 1 / od V. [Vatroslava] Lisinskog.
10688 | Proljetna pesma : za jedan uz glasovir / u muziku stavljena od Ivana Padovca.
16704 | Hrvatska pjesmarica : sbirka popjevaka za skupno pjevanje / Vjekoslav Klaić.
22052 | Deset Zrinskih poputnicah : za glasovir : glasbeni Zrinski pomenak : tristogodišnjice sigetskoga junaka Nikole Šubića Zrinskog bana hrvatskoga slavljene na 6., 7., 8. i 9. rujna 1866 u Zagrebu.
588703 | Deputacija Kerim Paši u Carigrad god. 1877, [ili], Svi smo Turci Allah zna : šaljiva popijevka za muški zbor / skladao Franjo Š. Kuhač.
11849 | Bugarske narodne popievke : op. 49 i 50 / u vienac spleo te za mužki sbor udesio Franjo Š. Kuhač.
rrep
564439 | Franjo Ž. Kuhač : stari Osijek i Zagreb : sa slikom F. Ž. Kuhača : prigodom 90. obljetnice Kuhačeva rođenja / Antonija Kassowitz-Cvijić.