beta
OsobaLisinski, Vatroslav(8. 7. 1819.–31. 5. 1854.)
Godina rođenja8. 7. 1819.
Mjesto rođenjaZagreb
Godina smrti31. 5. 1854.
Mjesto smrtiZagreb
Varijanta imenaFuchs, IgnacLisinski, Vatrosl.Lisinski, Vatr.LisinskiLisinski, Ignace
ZanimanjeHrvatski skladatelj. Rođen 8. 7. 1819. u Zagrebu, umro 31. 5. 1854. u Zagrebu.
NapomenaPravo ime autora: Fuchs, Ignac.
  
Koncept Osobe
rrep

≈ 129  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
578406 | Porin : ili Oslobodjenje Hrvata ispod franačkoga jarma : junačka opera u 5 čina od Dimitrija Demetra / uglazbio Vatroslav Lisinski ; glasovirsku udesbu složio Srećko Albini ; a s uvodom i životopisom glasbotvorčevim popratio Ivo Hergešić.
580734 | Predivo je prela = Elle filait / V. [Vatroslav] Lisinski.
578375 | Zorko moja : tužaljka iz opere Porin : udešena za tenor uz pratnju glasovira / Vatroslav Lisinski.
580733 | Brodar = Le naguere / V. [Vatroslav] Lisinski.
580765 | Predivo je prela ; Tuga / : Vatroslav Lisinski. Požuda domovine / Ferdo Livadić
580771 | Kamena dieva / Ferdo Livadić. Brodar / Slavoljub Lžičar. Poputnica hrvatskog junaka / Vatroslav Lisinski.
578541 | Ljubav i zloba : prva hrvatska opera u dva čina / rieči Dimitrije Demetra u muziku stavio Vatroslav Lisinski godine 1846.
578376 | Prosto zrakom ptica leti ; Predivo je prela : za glasovir dvoručno sa podloženim tekstom / Vatroslav Lisinski.
580742 | Ruže ; Pohreb skrivanka / hudba od Lisinskeho, slova od V. Hanky. Opušteny / hudba od Fr. Kavana, slova od B. Jablonskeho.
578374 | Neuvelo cvieće : izabrane popievke slavnoga hrvatskoga glasbotvorca Vatroslava Lisinskoga : dvanaest ovećih popievaka za jedno grlo uz glasovir / Vatroslav Lisinski.
rreprreprreprreprreprreprrep
577371 | Kolo : sbirka izabranih hrvatsko-slovenskih mužkih zborova / uredio Nikola Faller.
16130 | Pjevanka : za djecu pučkih škola / sastavio Vilko Novak.
15709 | Lira : pjesmarica s kajdama : za mušku i žensku školsku mladež / izdao Ljudevit Varjačić.
563913 | Album hrvatskih pjesama : sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka ; za citaru [s podpisanim tekstom] / udesio Vjekoslav Raha.
578449 | Porin : opera V. Lisinskoga.
578372 | Predivo je prela : djelo 16 : br. 1 / od V. [Vatroslava] Lisinskog.
578409 | Ljubav i zloba : izvorna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči od Demetra.