beta
OsobaBalog, Antal
ZanimanjeDiplomirani ekonomist, teolog, doktor znanosti, predaje na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku.
  
Koncept Osobe
rrep

≈ 12  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
578982 | Applying social marketing in fundraising activities to civil society organizations / Antal Balog.
22251 | Područja moralnog rasuđivanja u marketinškom oglašavanju / Antal Balog.
562490 | Etički kodeks poduzeća u funkciji društveno odgovornog poslovanja / Antal Balog.
605838 | Temelji poreznog sustava : priručnik za studente / Antal Balog i Dario Lešić.
559025 | Moralno rasuđivanje u marketinškom oglašavanju / Antal Balog, Donata Leko.
574300 | Upravljanje knjižnicom kao poslovna funkcija / Antal Balog
579537 | Pjevajmo Gospodinu / elektroničko izdanje priredio i uredio Antal Balog.
608215 | Seminarska kuharica : priručnik za pisanje studentskih radova / Antal Balog.
592045 | Prema teorijskim ishodištima i primjeni modela rukovođenja u knjižnicama = Towards theoretical backgrounds and application of management models in libraries / Antal Balog.
600065 | Poduzetništvo i poslovni planovi : priručnik za studente / Antal Balog i Zlatko Rešetar.
rreprrep
587028 | "I znam da sunce ne boji se tame" : teološke meditacije o Šantićevu vjerskom pjesništvu / Miroslav Volf ; predgovor trećem (elektroničkim) izdanju i bilješka o životu Alekse Šantića Antal Balog.
607368 | Knjiga života : kronološki prikaz života Isusa Krista / priredio i uredio Antal Balog, prijevod Mirjana Lovrec ... [et al.].