beta
OsobaBalog, Antal
ZanimanjeDiplomirani ekonomist, teolog, doktor znanosti, predaje na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku.
(NSK)000468650
  
Koncept Osobe
rrep

≈ 4  Povezani objekti

rreprreprreprrep
574300 | Upravljanje knjižnicom kao poslovna funkcija / Antal Balog
562490 | Etički kodeks poduzeća u funkciji društveno odgovornog poslovanja / Antal Balog.
559025 | Moralno rasuđivanje u marketinškom oglašavanju / Antal Balog, Donata Leko.
22251 | Područja moralnog rasuđivanja u marketinškom oglašavanju / Antal Balog.