beta
OsobaBalog, Antal
ZanimanjeDiplomirani ekonomist, teolog, doktor znanosti, predaje na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku.
  
Koncept Osobe
rrep

≈ 6  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprrep
22251 | Područja moralnog rasuđivanja u marketinškom oglašavanju / Antal Balog.
574300 | Upravljanje knjižnicom kao poslovna funkcija / Antal Balog
562490 | Etički kodeks poduzeća u funkciji društveno odgovornog poslovanja / Antal Balog.
579537 | Pjevajmo Gospodinu / elektroničko izdanje priredio i uredio Antal Balog.
559025 | Moralno rasuđivanje u marketinškom oglašavanju / Antal Balog, Donata Leko.
578982 | Applying social marketing in fundraising activities to civil society organizations / Antal Balog.