beta
OsobaNazor, Anica
Mjesto rođenjaPotoci
ZanimanjeHrvatska filologinja, paleoslavistica, paleokroatistica, doktorica znanosti, akademkinja.
  
Koncept Osobe
rrep

≈ 78  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
20109 | Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
20133 | Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
20094 | Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima / Anica Nazor
20121 | Levakovićeva glagoljska izdanja / Anica Nazor
20118 | Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
20111 | Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću / Anica Nazor
20132 | O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova / Anica Nazor
22068 | Senjski Transit svetoga Jerolima i njegov predložak / Anica Nazor
20127 | Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” / Anica Nazor
20124 | Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa / Anica Nazor
rreprreprrep
578816 | Korizmenjak : latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
22250 | Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
21857 | Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
rreprrep
20207 | Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici : "Ja slova znajući govorim ---", Erasmus naklada, Zagreb, 2008. : [prikaz] / Mateo Žagar
20160 | Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. : Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović