beta
OsobaEterović, Ivana
Mjesto rođenjaRijeka
Varijanta imenaSanković, Ivana
ZanimanjeHrvatska profesorica hrvatskog jezika i književnosti.
(NSK)000608959
Izvor podatakaDvojina uAkcentski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna / Ivana Sanković. // Flumonensia. Rijeka, 20 (2008), 2.Sintaktička svojstva participa u jeziku hrvatskoglagoljskih misala : doktorski rad = The syntactic functions of participles in the language of Croatian Glagolitic missals : doctoral thesis / Ivana Eterović ; mentor Mateo Žagar. Rijeka, 2014.
UDK80/81filologija, retorika, lingvistika i jezici
  
Koncept Osobe
rrep

≈ 18  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
20159 | Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566. ―1628.) : Glagoljski zapisi. Pazin 2009. / Ivana Eterović
20161 | Metodološki prinos(i) Stjepana Damjanovića istraživanjima hrvatskoga glagoljaštva / Ivana Eterović
20136 | Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje / Blanka Ceković, Ivana Eterović
20165 | Mjesto hrvatske srednjovjekovne pismenosti u kroatističkoj izobrazbi na početku 21. stoljeća / Ivana Eterović
20160 | Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. : Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
556973 | Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
20166 | Sintaktičke funkcije participa u hrvatskim protestantskim Artikulima (1562.) / Ivana Eterović
20145 | Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
20164 | Mateo Žagar : Uvod u glagoljsku paleografiju I. (X. i XI. stoljeće) : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013, 391 s., ISBN 978-953-796-709-3 : [prikaz] / Ivana Eterović
20138 | Lovranska glagolitica i dosadašnja istraženost / Ivana Sanković
rreprrep
553954 | Artikuli ili Deli stare krstjanske vere = (Confessio Augustana Philippa Melanchthona) / u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina ; glagoljski izvornik prepisali latinicom i usporedili s ćiriličkim izdanjem Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod predslovlja Jeremy White].
553915 | Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje : latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].