beta
OsobaAppendini, Franjo Marija(1768.–1837.)
Godina rođenja1768.
Godina smrti1837.
Mjesto smrtiZadar
Varijanta imenaAppendini, Francesco MariaAppendini, Fr. M.Appendini, Franciscus MariaAppendini, F. M.AppendiniAppendini, Francesco MarijaAppendini, Francesco
ZanimanjeHrvatski književni povjesničar, filolog i povjesničar. Pripadnik crkvenog reda pijarista. Od 1792. profesor retorike na Collegium Rhagusinum u Dubrovniku, od 1835. ravnatelj dalmatinske gimnazije i liceja u Zadru.
  
Koncept Osobe
rrep