beta
Varijantni nazivDionička tiskara u Zagrebu
  
rrep

≈ 48  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
579848 | Jedanaest novela / Zofka Kveder.
578028 | Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
578422 | Hrvatske narodne pjesme i pripoviedke iz Bosne / sakupio i na svijet izdao Kamilo Blagajić.
577874 | Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
580134 | Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
579653 | Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
578693 | O asteroidi : razprava odobrena povjerenstvom strogih izpita Fakulteta mudroslovnoga u Kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao David Segen.
577991 | Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
577522 | Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
579668 | Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
rreprreprreprreprreprreprreprrep
14786 | Zagreb (Croatie) : Stolna crkva s Nadbiskupskim dvorom = / La cathédrale et Palais de archevêque.
579668 | Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
14815 | Sklonište za "Našu djecu" u Zagrebu : Osnovao arhitekt D. Sunko.
10174 | Secesija : studija o modernoj umjetnosti / od Ive Pilara.
10540 | O članu u bugarskom jeziku : ovu je raspravu odobrilo povjerenstvo strogih ispita mudroslovnoga fakulteta na kr. hrv. sveučilištu Frane Josipa I. u Zagrebu / napisao Lj. Miletić.
10697 | Mrtvi kapitali : pripoviest / napisao Josip Kozarac.
11897 | O Sofoklovu Ajantu : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na Mudroslovnom fakultetu u kr. sveučilištu Franje Josipa I. / napisao Stjepan Bosanac.
10677 | Hrvatske gramatike : za srednje i nalik im škole / napisao Mirko Divković.
rrep
11439 | Dopisnica Ravnateljstvu Dioničke tiskare