beta
NazivAdrianskoga mora sirena : digitalna zbirka knjiga o hrvatskoj obali Jadrana
Početna godina uspostave2011
Vrsta zbirkedigitalna zbirka
Vrsta građe zbirkeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
Vrste formataapplication/pdf
OpisZbirka uspostavljena u sklopu trogodišnjeg projekta digitalizacije građe Adrianskoga mora sirena (voditelj Slavko Harni).
  
Koncept Zbirke
rrep

≈ 112  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
11423 | Povijest razvitka našega jezika hrvackoga ili srpskoga od najdavnijih vremena do danas / piše Marcel Kušar.
11457 | Grad Senj, prvo kulturno središte hrvatskoga naroda / napisao Rudolf Strohal.
553927 | Sveti Vlaho, biskup i mučenik od Sevasta : dubrovački obranitelj / priopćio Stijepo Skurla.
11460 | Uljarstvo u Dalmaciji / napisao Ferdinand Artmann.
11456 | La antica diocesi di Ossero e la liturgia slava : pagine di storia patria / narrate da F. Salata.
11459 | Narodnjaštvo i pravaštvo u Dalmaciji.
11422 | Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga. : (fonetičkom i etimologijskom) / sastavio za učeničku i privatnu potrebu Marćel Kušar.
11450 | Državni rizničari Dubrovačke Republike = (I Tesorieri di S. Maria Maggiore e l'Opera pia) ; Carinarski sustav Dubrovačke Republike = (Il sistema doganale della Repubblica di Ragusa) ; Prilozi k arhivalnijem pabircima dubrovačkijem = (Notezelle a una scorsa per gli archivi di Ragusa) / napisao K. Vojnović.
11461 | Jedna božićna kolenda iz g. 1818 / [Frano Kulišić].
11424 | Borba s talijanašim : (Zvonimir hrvatski kralj) / [F. Bulić].