beta
OpisKorištenje preslika dopušteno je za osobnu uporabu i istraživački rad. Zahtjev za komercijalnu uporabu reprodukcija potrebno je dostaviti Knjižnici u pisanom obliku.
  
Koncept Prava
rrep

≈ 5.826  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10150 | Totius Regni Hungariae et adjacentium regionum tabula : a.o 1685 ob res bellicas inter Christianos et Turcas / de novo corecta ac innummeris locis aucta per Nicolaum Visscher.
10053 | Mappa generalis regni Hungariae : partiumque adnexarum Croatiae, Slavoniae, et confiniorum militarium magni item principatus Transilvaniae... adjectis finibus provinciarum Bukovinae, Galliciae, Silesiae, Austriae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, Valachiae et Moldaviae... / dedicat Joannes de Lipszky, zu findem by den Gebruedern in Pesth ; Gotfried Prixner fecit ; Francis Karacs sculp.
10151 | Istria sotto il dominio Veneto... / Gio[vann]i Franc[esc]o Camocio.
10179 | Jedan mali brodić / Vlaho Paljetak sa gitarom, uz pratnju malog orkestra
10178 | Adio Mare / Vlaho Paljetak sa gitarom, uz pratnju malog orkestra
10172 | Adio Mare. Jedan mali brodić / Vlaho Paljetak sa gitarom, uz pratnju malog orkestra
10166 | Quinta Europae Tabula. Sexta Europae Tabula / [Claudius Ptolemaeus].
10109 | Maslinarstvo i uljarstvo za puk : ukrašeno sa 33 slike / napisao Marko Vrsalović.
10157 | Otok Lastovo : biljno-geografička studija : izrađena u Botaničko-fiziologijskom zavodu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Aurel Forenbacher.
10177 | Ti i proljeće ; Ave Maria od Gounod-a uz pratnju na gusle g. prof. Huml /