beta
OpisOmeđena publikacija. U kontekstu ovog portala obuhvaća digitalizirane stare knjige (knjige objavljene do 1835. godine koje uključuju i prvotiske - inkunabule - knjige tiskane do 1500. godine), knjige iz razdoblja od 1835. do 1940. i suvremene izvorno digitalne knjige.
  
rrep

≈ 3.350  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10492 | Prilog poznavanju razvoja askospora dvaju askomiceta / [autor S. Gjurašin].
10491 | Grad Kotor do god. 1420. s osobitim obzirom na bosansku prevlast : (1385.-1420.) / napisao Nikola Ćorić.
10483 | La Tragedie de la Femme dans le Theatre d'Alfred de Musset : (these) / par Annie Cella.
10490 | Problem slobodne volje : radnja odobrena kao disertacija za doktorski ispit na sjednici Fak. Savj. Sveuč. Kralj. Jug.u Zagrebu od 28 listopada 1939 prema referatu članova ispitnog odbora: Alberta Bazale, Ramira Bujasa / Elly Ebenspanger.
10493 | Foraminifere jadranskoga mora : (rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita Mudroslov. fakulteta Hrv. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu) / napisao Velimir Deželić.
10481 | Razvoj i zadaća aleurona u nekih žitarica = (Entwicklung ung Aufgabe des Aleurons bei einigen Gefreidearten) / Z. Arnold.
10063 | Libar Marca Marula Splichianina uchom se vsdarsi Istoria sfete vdouice Judit u versih haruacchi slosena : chacho ona vbi voivodu Olopherna posridu voische gnegoue: i oslodobi [!] puch israelschi od veliche pogibili.
10487 | Gundulićev Osman : s estetskoga gledišta / Albert Haler.
10484 | L'uso dei concimi chimici : per le principali culture Istriane / D. Bufalini.
10494 | Uzroci djelovanja zemlje na magnete i električne struje / napisao Franjo Divić.

≈ 9  Povezani koncepti

rreprreprreprreprreprreprreprreprrep
605913 | Zbirka Sport
572337 | Skjavonske/ilirske bratovštine i kolegiji u Italiji u zbirkama NSK
588043 | Fauna
585417 | Digitalna zbirka Dunav
587631 | Digitalna zbirka Mažuranić
604041 | Digitalna zbirka Petra Preradovića
575143 | Ostavština Stanislava Prepreka
573725 | Knjižnica obitelji Kušević
563940 | Digitalna zbirka djela Marka Marulića