beta
OpisHrvatski jezik (ISO 639-3: hrv) skupni je naziv za nacionalni standardni jezik Hrvata, te za skup narječja i govora kojima govore ili su nekada govorili Hrvati.
  
Koncept Jezik
rrep

≈ 3.431  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
15486 | Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličaĵšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь = Bukvarь slavensky pismeny prepodobnago Kîrilla Slavenomъ episkopa napečatanъ / [prir. Matej Karaman].
575598 | Tehnike cijepljenja rodnih vinograda / Mladen Gašpar, Nino Rotim, Anita Raić.
22397 | Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
22440 | Crkva i senjsko srednje školstvo / Mile Bogović
575343 | Inicijalna empirijska verifikacija modela interne marketinške orijentacije za vrednovanje i unapređenje rada školskih odbora u Republici Hrvatskoj / Nikša Alfirević, Jurica Pavičić, Ljiljana Najev Čačija.
10655 | Rastanak : romanca / sastavio Ferdo Livadić ; beseda od Ljudevit[a] Vukotinovića.
583476 | Bijeli sombrero : beguine / Branko Mihaljević. Tajna ljubav : samba / Z. [Zvonimir] Šebetić - riječi H. [Heda] Piliš ; [izvodi] Šeri Brand uz Plesni ansambl Radio Osijeka pod vodstvom B. [Branka] Mihaljevića.
15303 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku : 2, 1(1852) / uredio Ivan Kukuljević Sakcinski.
578919 | Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju = Criminology and social integration : journal for criminology, penology and behavioural disorders / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Irma Kovčo Vukadin.
10701 | Piesni Marina Darxichia viedno stavgliene s mnosim drusim liepim stvarmi.

≈ 2  Povezani koncepti

rreprrep
74735 | Zrinski
554841 | Mažuranić, obitelj