beta
Nazivimage/jpeg
IDhttp://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml#image
OpisJPEG (Joint Photographic Experts Group) je komprimirani slikovni format s gubicima izveden iz bitmape. Najčešće korišten format u normalnom radu sa slikama.Vrsta datoteke definirana prema normi MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
  
rrep

≈ 3.966  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10559 | Uvod u latinsko ricsih slaganje s nikkima nimacskog jezika bilixkama za korist slovinskih mladichah sloxen po o. f. Marianu Lanossovichu ... pervi dio.
576747 | Tri pesme / u zborove za pitomce Zagrebaćkog druztv. glasbenog zavoda složio ... V. Lisinski.
576716 | Noć = Die Nacht / spjevao u njemačkom jeziku i uglasbio mužki četveropjev samcati (Soloquartett) V. Lisinski ; hrvatski je prievod od Ivana Trnskog.
576743 | Putnik / sastavio Vatr. Lisinski.
576715 | Liepa Maca / udesio za mužki četveropjev uz glasovir ... V. Lisinski.
576744 | Tam gdje stoji / sastavio Vatrosl. Lisinski.
576745 | Večerna pjesma za mladež / spjevao Ivan Filipović ; uglasbio za djetinji zbor (dva soprana i jedan alt) uz mali orkestar V. Lisinski.
576717 | Proljetna pjesma / uglasbio za mužki četveropjev V. Lisinski ; spjevao ... Petar Preradović.
576714 | Lahku noć / spjevao P. Preradović ; uglasbio za mužki četveropjev V. Lisinski.
576742 | Prosto zrakom ptica leti : pučka pjesma : opus 5 / [Vatroslav Lisinski].

≈ 7  Povezani koncepti

rreprreprreprreprreprreprrep
563940 | Digitalna zbirka djela Marka Marulića
572337 | Skjavonske/ilirske bratovštine i kolegiji u Italiji u zbirkama NSK
555483 | Pjesmarice 20. stoljeća
553125 | Ostavština Ivane Lang
573725 | Knjižnica obitelji Kušević
575143 | Ostavština Stanislava Prepreka
564062 | Zbirka starih fotografija i razglednica Gradskog muzeja Drniš