beta
NazivZbirka muzikalija i audiomaterijala NSK
Početna godina uspostave1945.
Vrste formataimage/jpegaudio/mp3
OpisZbirka sakuplja, obrađuje, pohranjuje i daje na korištenje tiskane muzikalije, glazbene ostavštine hrvatskih skladatelja te fond zvučne glazbene građe.
  
Koncept Zbirke
rrep

≈ 318  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
559862 | Milozvuk : zbirka pjesama za školsku mladež obojega spola / skladao jedno- i višeglasno Ivan pl. Zajc.
555423 | Psalterium parvum ili Uzorak za pjevanje psalama / po tradicielnom choralu sastavio Filip Hajduković.
555022 | Cerkvene pesme : za školsku mladež i za puk.
559809 | Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo : s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr.[Franjo] Š.[Šaverij] Kuhač.
559793 | Koralne mise.
559939 | Crkvena pjesmarica : za muška srednja učilišta i druge crkvene zborove / F. [Franjo] S. [Serafin] Vilhar-Kalski.
555654 | Nâpevi cèrkvenih pêsamah : i što no se nalaze u Balenovićevoj "Sunčanici" i što no se u Hervatskoj, Slavoniji i Dalmaciji pevaju / sabrao i mnoge sam uglasbio Gjuro Eisenhut.
555492 | Zbirka školskih pjesama po narodnim napjevima / udesio za pjevanje uz glasovir ili harmonium Ivan N. Trišler, sabrao i prilagodio Dragutin Galovac.
556784 | Arhelino / Drvored.
555472 | Čestit Božić : zbirka najpopularnijih i najljepših božićnih pjesama iz svih naših krajeva / sabrao iz raznih zbirki Milan A. Miholjević.

≈ 14  Povezani koncepti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
553510 | Crkvene pjesmarice
552826 | Ostavština Antun Dobronić
553651 | Zvuci prošlosti
552846 | Ostavština Jakova Gotovaca
553233 | Ostavština Fortunata Pintarića
549204 | Ostavština Blagoja Berse
553504 | Pjesmarice 19. stoljeća
549205 | Ostavština Ivana Brkanovića
549292 | Ostavština Ivana Padovca (F. Kuhača)
553503 | Ostavština Nikole Strmića