beta
Opismp3 (MPEG-1 i MPEG-2) je format za komprimirane zvučne datoteke sa zanemarivim gubicima podataka.Vrsta formata definirana prema normi MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
  
rrep

≈ 441  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10178 | Adio Mare / Vlaho Paljetak sa gitarom, uz pratnju malog orkestra
10179 | Jedan mali brodić / Vlaho Paljetak sa gitarom, uz pratnju malog orkestra
10172 | Adio Mare. Jedan mali brodić / Vlaho Paljetak sa gitarom, uz pratnju malog orkestra
10206 | Arija Maria : Tosca I. čin / Giacomo Puccini
10329 | Misli moje kud bludite ; Lijepa naša domovina / [izvodi] Zvonimir Strmac, operni pjevač.
10207 | Arija Cania : I pagliacci / Giacomo Puccini
10331 | Misli moje kud bludite / [izvodi] Zvonimir Strmac, operni pjevač
10330 | Lijepa naša domovina / [izvodi] Zvonimir Strmac, operni pjevač
10177 | Ti i proljeće ; Ave Maria od Gounod-a uz pratnju na gusle g. prof. Huml /
10181 | Zorko moja : iz opere "Porin" / od Lisinskoga. Molitva "Offertore" / Lisinski, Vatroslav