beta
NazivDisertacije Sveučilišta u Zagrebu (1880.-1952.)
Početna godina uspostave2011.
Vrsta građe zbirkedisertacijaknjigaknjiga (1835. - 1940.)
Vrste formataimage/jpegapplication/pdf
OpisSadrži digitalne preslike najstarijih disertacija Sveučilišta u Zagrebu (od 1880. do 1952.) iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.Građa je digitalizirana u sklopu projekta Znanstvena baština 19. i 20. stoljeća : digitalizacija najstarijih disertacija Sveučilišta u Zagrebu iz fornda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Projekt je proveden (2009.-2010.) u okviru nacionalnog projekta digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe Hrvatska kulturna baština.
  
Koncept Zbirke
rrep

≈ 47  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
11898 | Horacijeve Epode i ocjena Hidžina prijevoda Horacijevih Epoda : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. / napisao Đuro Damaška.
14252 | Vladimir Nazor : (skica za studiju) / Antun Barac.
12106 | Bichromat kalija : (revizija osnih elemenata) : razprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao G. Bončev.
10509 | Hrvatsko-slovenska seljačka buna godine 1573. : znanstvena rasprava, odobrena od Mudroslovnog fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Josip Hartinger.
10546 | Andria Medulić : njegov život i rad / ocrtao Ćiro Truhelka.
10543 | Hrvatska i zadnja pregnuća istočne imperije pod žezlom triju Komnena : (1075-1180) / napisao Milan Šufflay.
10544 | Zadar i Venecija od godine 1159. do 1247. / napisao Ferdo Šišić.
11897 | O Sofoklovu Ajantu : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na Mudroslovnom fakultetu u kr. sveučilištu Franje Josipa I. / napisao Stjepan Bosanac.
10547 | Petar Preradović : studija / Branko Drechsler.
10545 | Paraphoxinus Blkr. i Telestes Bonap. u vodama Like i Krbave : rasprava odobrena od Mudroslovnoga fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / Luka Trgovčević.