beta
OpisZnanstvena rasprava, teza napisana radi postignuća znanstvenog stupnja, najčešće doktorata znanosti u nekom znanstvenom području (Hrvatska enciklopedija, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15380)
  
rrep

≈ 50  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10492 | Prilog poznavanju razvoja askospora dvaju askomiceta / [autor S. Gjurašin].
10483 | La Tragedie de la Femme dans le Theatre d'Alfred de Musset : (these) / par Annie Cella.
10482 | Fonetika ćirilske azbuke u pisanju rumunjskoga jezika XVI i XVII vijeka u svezi sa srpsko-slavenskim, bugarsko-slavenskim i rumunjsko-slavenskim spomenicima : rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita na filosofskom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. / napisao Ilie Barbulescu.
10512 | Toma Erdedi-Bakač ban Hrvatski / napisao Karlo Horvat.
10508 | O sjemenoj lupini u obće : napose anatomija i poviest njezinoga razvoja u Centrosperma / napisao A. Heinz.
10490 | Problem slobodne volje : radnja odobrena kao disertacija za doktorski ispit na sjednici Fak. Savj. Sveuč. Kralj. Jug.u Zagrebu od 28 listopada 1939 prema referatu članova ispitnog odbora: Alberta Bazale, Ramira Bujasa / Elly Ebenspanger.
10513 | O produktih suhe destilacije škroba sa vapnom / napisao Vatroslav Horvat.
10494 | Uzroci djelovanja zemlje na magnete i električne struje / napisao Franjo Divić.
10493 | Foraminifere jadranskoga mora : (rasprava odobrena povjerenstvom strogih ispita Mudroslov. fakulteta Hrv. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu) / napisao Velimir Deželić.
10481 | Razvoj i zadaća aleurona u nekih žitarica = (Entwicklung ung Aufgabe des Aleurons bei einigen Gefreidearten) / Z. Arnold.