beta
OpisHrvatske knjige koje su objavljene u razdoblju od objave Gajeva pravopisa do početka Drugoga svjetskog rata te čine korpus Građe za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835.-1940.
  
rrep

≈ 417  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
580134 | Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
580128 | Škola i praznici : male pripovijetke i pjesme iz dječjega života : (sa 7 slika) / napisala Ivana Brlić Mažuranić.
580338 | Počela botanike za više razrede srednjih učilišta : po prilici sa 900 raznih slika / napisao Josip Janda.
587970 | Sveučilište Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 1874-1924. : spomenica akademičkoga senata / [Ministarstva prosvjete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca].
580132 | Contro il glagolito : alcune osservazioni / di D. G. P.
588050 | Fauna kornjašah Trojedne kraljevine / od Josipa Krasoslava Schlossera Klekovskoga.
588049 | Fauna fossile terziaria di Markuševec in Croazia : con un elenco delle Dreissensidae della Dalmazia, Croazia e Slavonia / descritta da S. Brusina.
580014 | Izopačivanje i patvorenje hraniva.
588044 | Fauna leptirah u okolišu zagrebačkom / napisao Lj. Vukotinović.
580504 | O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnog grmlja i drveća / napisao P. L. Biankini.

≈ 6  Povezani koncepti

rreprreprreprreprreprrep
587631 | Digitalna zbirka Mažuranić
604041 | Digitalna zbirka Petra Preradovića
563940 | Digitalna zbirka djela Marka Marulića
588043 | Fauna
573725 | Knjižnica obitelji Kušević
605913 | Zbirka Sport