beta
OpisObuhvaća starije i novije notne tiskovine iz fonda Zbirka muzikalija i audiomaterijala
  
rrep

≈ 77  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
555022 | Cerkvene pesme : za školsku mladež i za puk.
555492 | Zbirka školskih pjesama po narodnim napjevima / udesio za pjevanje uz glasovir ili harmonium Ivan N. Trišler, sabrao i prilagodio Dragutin Galovac.
553961 | Glagolska misa.
556384 | Pjevnik - Kantuale crkvenih popievaka / sabrali uredili i izdali Karlo Kindlein i Vatroslav Kolander.
555654 | Nâpevi cèrkvenih pêsamah : i što no se nalaze u Balenovićevoj "Sunčanici" i što no se u Hervatskoj, Slavoniji i Dalmaciji pevaju / sabrao i mnoge sam uglasbio Gjuro Eisenhut.
553959 | Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
553960 | Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
10766 | Tri pěsme od Ljudevita Vukotinovića pod naslovom: Na cernooku ; Moje jutro ; Moje drago : za jedan glas uz gitaru ali klavir : delo 43to / u muziku stavljene i blagorodnoj gospodićni[!] Ljubici (Amalie) Pasthory dostojno poklonjene po I. [Ivanu] Padovcu Iliru iz Horvatske.
555423 | Psalterium parvum ili Uzorak za pjevanje psalama / po tradicielnom choralu sastavio Filip Hajduković.
559793 | Koralne mise.

≈ 2  Povezani koncepti

rreprrep
575143 | Ostavština Stanislava Prepreka
555483 | Pjesmarice 20. stoljeća